Αλουμίνια - Κουφώματα | ALUMIL | ΜΠΟΖΙΚΗΣ - ΛΟΥΚΑΤΑΡΗΣ

Πέτρου Ράλλη 312
184 53 Νίκαια

Τηλέφωνο 210 49.24.923
Κινητό τηλέφωνο 6980 54.40.00

%6D%70%6F%7A%69%6B%69%73%73%74%65%66%61%6E%6F%73%40%67%6D%61%69%6C%2E%63%6F%6D

Στην αρχή

Σιδηροκατασκευές


Οι σιδηροκατασκευές είναι ένα από τα πεδία εξειδίκευσης της εταιρείας ALUMIL- Μποζίκης - Λουκατάρης, η έδρα της οποίας βρίσκεται στη Νίκαια.

Αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές για οποιονδήποτε χώρο σε τιμές προνομιακές.