Αλουμίνια - Κουφώματα | ALUMIL | ΜΠΟΖΙΚΗΣ - ΛΟΥΚΑΤΑΡΗΣ

Πέτρου Ράλλη 312
184 53 Νίκαια

Τηλέφωνο 210 49.24.923
Κινητό τηλέφωνο 6980 54.40.00

%6D%70%6F%7A%69%6B%69%73%73%74%65%66%61%6E%6F%73%40%67%6D%61%69%6C%2E%63%6F%6D

Στην αρχή

Κουφώματα Αλουμινίου


Η εταιρεία μας ALUMIL- Μποζίκης- Λουκατάρης, που βρίσκεται στη Νίκαια, βασισμένμη στην πολυετή της πείρα, ασχολείται με τα κουφώματα, πραγματοποιώντας όλες τις σχετικές με αυτά εργασίες. 

Αναλαμβάνει την κατασκευή τους καθώς και την αντικατάστασή τους σε τιμές συμφέρουσες για τα δεδομένα της εποχής.